פיינליסטית TrialWire ליוזמה הטכנולוגית הטובה ביותר הפונה למטופל | פרסי סיטליין 2023.

TrialWire נבחרה כמועמדת הסופית לקטגוריית היוזמה הטכנולוגית הטובה ביותר הפונה למטופל בפרסי Citeline 2023.

"פרס זה מכיר בתפקיד המבטיח והמשבש שטכנולוגיית הבריאות הדיגיטלית ממלאת כיום בניסויים קליניים. חדשנים טכנולוגיים מגלים דרכים חדשניות לאיסוף נתוני מטופלים באיכות גבוהה באמצעות מגוון כלים דיגיטליים. ההתקדמות בפיתוח אפליקציות לסמארטפונים, מכשירי בריאות ניידים ושלל מוצרים אחרים מחוללת מהפכה באופן שבו מטופלים משתתפים בניסויים קליניים". סיטליין

לרשימת המועמדים הסופיים לחצו כאן:

  • אלירה בריאות
  • גרינפייר עם בריאות מסומנת
  • אפליקציית myMedidata ומעצבת על ידי Medidata, חברת דאסו סיסטמס
  • הגהה פיילוט
  • TrialWire
  • UBC וסקסטר